The European Botanic Gardens Consortium


Home Page

Meetings

Members

Projects

European Initiatives

EuroGard

Documents
vert bar Home Page > Members > CZECH REPUBLIC

NAME: Czech Botanic Gardens Union (in Czech only)
Updated: April 2018
Country: CZECH REPUBLIC
Website: http://www.ubzcr.cz
Representative: Petr Hanzelka, Ph.D.
Address: Prague Botanic Garden
Trojska 800/196,
171 00 Prague 7
Czech Rep.
contact number: Tel. 00420 736 621 703
Fax: 00420 233 542 629
email: petr.hanzelka@botanicka.cz
Alternate: RNDr. Vlastik Rybka, Ph.D.
Prague Botanic Garden, Trojska 800/196, 171 00 Prague 7, Czech Rep.
vlastik.rybka@botanicka.cz
Corporate:
Aims:
Activities: Annual national BG conference
Criteria for membership:
Member gardens: 37 members
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Botanická zahrada PřF Masarykovy univerzity v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Centrum léčivých rostlin LF Masarykovy univerzity v Brně, Komenského náměstí č. 2, 662 43 Brno
VyŠŠí odborná Škola a Střední zemědělská Škola v BeneŠově, Mendelova 131, 256 01 BeneŠov
SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda, českolipská 123, 405 02 Děčínpro
Botanická zahrada a arboretum Štramberk, Moskevská 1d, 736 01 Havířov
Botanická zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK palac, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Zoologická zahrada Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava
Ostravská Univerzita v Ostravě, Botanická zahrada PřF OU, Slívová 32, 711 00 Ostrava
Zoologická a botanická zahrada Plzeň, Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň
Arboretum Sofronka, Správa veřejného statku města Plzně
Botanická zahrada hl.m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Botanická zahrada UK, Na Slupi 16, 128 43 Praha 2
Botanická zahrada SOŠ, SOU, OU a UčiliŠtě, Pod Táborem 17, 190 00 Praha 9 – MaleŠice
Botanická zahrada Petra Albrechta, Lidická 2, 796 01 Prostějov
Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
Botanický ústav AV čR, Zámek 1, 252 43 Průhonice
Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni, Dukelská 135, 379 82 Třeboň,
Botanická zahrada při SZeŠ Rakovník, Pražská 1222, 269 01 Rakovník
Střední lesnická Škola a Střední odborná Škola sociální Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře, Náměstí T.G.Masaryka 788, 390 02 Tábor
Botanická zahrada města Teplice, Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice
Arboretum Žampach, Domov pod hradem Žampach, Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach
Arboretum Semetín - Městskélesy Vsetín, Semetín 1464, 755 01 Vsetín, kontaktní osoba Vladka Bartoníková
Botanická zahrada ITS čZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol , Ing. Zdeněk Hlaváč - vedoucí botanické zahrady
ZOO a zámek Zlín-LeŠná, příspěvková organizace, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
BG Dubiny,
Arboretum Horni Hrad
BG Becov nad Teplou